Przepisy prawne – turystyka

W niniejszym dziale prezentuję akty prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące branży turystycznej, w szczególności unijną dyrektywę wraz z implementującą ją  ustawą o usługach turystycznych, rozporządzenia wykonawcze, przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ustawodawstwo związane z branżą hotelarską i ochroną konsumenta.

Ustawa o usługach turystycznych

Akty wykonawcze do ustawy:

 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Ochrona konsumentów

Obiekty hotelarskie

Odpowiedzialność za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego

Inne

%d bloggers like this: