Ustawa o usługach turystycznych (aktualna) – nowelizacja

W niniejszym dziale prezentuję pełne zestawienie tekstów ustawowych i aktów wykonawczych związanych z nowelizacją ustawy o usługach turystycznych, która miała miejsce w 2010 roku. Na powyższy katalog składają się tekst jednolity ustawy, tekst ustawy zmieniającej oraz rozporządzenia wykonawcze w sprawie minimalnych wysokości sum gwarancyjnych, wzorów formularzy umów gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, a także rozporządzenie w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Poniżej aktów prawnych zebrałem listę artykułów dotyczących nowelizacji wraz z odnośnikami.

Ustawa o usługach turystycznych:

Akty wykonawcze:

Artykuły:

%d bloggers like this: